ویزای کار کانادا

امتیازات مهاجرت خود را به رایگان محاسبه کنید:

شروع ارزیابی رایگان

برای درخواست ویزای کار باید یک پیشنهاد شغلی از یک شرکت در کانادا داشته باشید.

مزایای این ویزا هنگامی که ویزای شما تایید شود:

چه چیزهای لازم است؟
شما باید یک پیشنهاد شغلی رسمی از کانادا در بازار کار داشته باشید که به کارفرمایان کانادا از HRDC (Department of Human Resources of Canada) صادر می شود.

امتحان IELTS (سیستم آزمون زبان انگلیسی):
نمره آیلس شما به عنوان بخشی از ارزشیابی زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است.

هنگامی که شما مدارک و اسناد را به ما ارائه بدهید می توانید بقیه راه را به ما بسپارید.

ارزیابی آنلاین رایگان خود را انجام دهید تا ببینید آیا واجد شرایط دریافت ویزای کار کانادا هستید.

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید