مهاجرت به بریتیش کلمبیا کانادا که یکی از پویاترین اقتصادهای آمریکای شمالی را دارا می باشد از طریق روش های کارآفرینی به دو صورت انجام می شود. اولین مورد از روش های سرمایه گذاری جهت مهاجرت به استان بریتیش کلمبیا یک برنامه جدید دو ساله به نام پایلوت منطقه ای Entrepreneur Immigration Regional Pilot است که افراد کارآفرین با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلار کانادایی در یکی از شهرها و یا مناطق کمتر توسعه یافته, به همراه اخذ موافق نامه یا توصیه نامه به همراه الزامات دیگر از نمایندگان محلی می توانند اقدام به مهاجرت به استان بریتیش کلمبیا نمایند. لازم به ذکر می باشد که این طرح در مناطق کمتر توسعه یافته استان بریتیش کلمبیا اجرایی می شود که از مهمترین شرایط مورد تایید این برنامه می توان به شهرهای با جمعیت کمتر از ۷۵هزار نفر و داشتن فاصله ۳۰ کیلومتری از شهرهای با جمعیت بیش از ۷۵ هزار نفر اشاره داشت.

اقامت بریتیش کلمبیا کانادا

به متقاضی شرکت در این برنامه در ابتدا ویزای موقت کاری داده می شود و کارآفرین میتواند بعد از سرمایه گذاری در منطقه مورد نظر بعد از گذشت ۲ سال برای اخذ اقامت دائم خود اقدام نماید. داشتن شرایط کلی و فردی مانند داشتن دارایی خالص ۳۰۰ هزار دلار کانادا , مدرک زبان, داشتن سابقه کاری و مدیریت مربوطه و ارائه طرح توجیهی متناسب با برنامه کارآفرینی بیزینس مربوطه ی مورد نیاز منطقه از جمله این موارد می باشد. دریافت موافقت نامه از نمایندگان محلی نیز خود نیازمند اقداماتی مانند درخواست موافقت نامه از نمایندگان محلی جهت ثبت نام در این طرح و ارائه طرح کارآفرینی متناسب با نیازهای مورد نظر منطقه پس ازبررسی بازار کار هدف و شرایط بیزنسی منطقه می باشد. دعوتنامه جهت انجام مصاحبه در هر دوره به متقاضیانی ارسال می شود که امتیاز بیشتری کسب کرده باشند. زمان امتیازدهی به متقضیان و همچنین زمان بررسی پرونده متقاضیان پذیرفته شده جهت انجام مصاحبه به ترتیب ۶ هفته و ۴ ماه می باشد.