برنامه مهاجرت نوا اسکوشیا کانادا

امتیازات مهاجرت خود را به رایگان محاسبه کنید:

شروع ارزیابی رایگان

برنامه مهاجرت نوا اسکوشیا

کانادا در حال حاضر مشغول دریافت مدارک برای برنامه مهاجرت نوا اسکوشیا می باشد که منجر به اقامت دائم کانادا می شود، نیاز فعلی کانادا با هدف انتخاب افرادی که نیازهای بازار کار را برآورده می کنند میباشد.

متقاضیان در زمان ارائه درخواست خود نیازی به پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از کارفرمای نوا اسکوشیایی ندارند، اگر شما توسط استان نوا اسکوشیا نامزد شده اید، می توانید درخواست ویزای اقامت دائم را به دولت کانادا از طریق شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) به عنوان نامزد نوا اسکوشیا درخواست کنید. در برخی موارد ممکن است از شما خواسته شود که برای مصاحبه بروید. شما، همسر و وابستگان شما باید شرایط لازم برای پذیرش را داشته باشید.

مزایای ویزا اقامت دائم

اگر ویزا اقامت دائم توسط CIC اعطا شود، به شما اجازه می دهد تا شما و هر عضو خانواده ای که این ویزا را نیز دریافت کرده اید:

در زیر برخی از حرفه های مورد نیاز کانادا ذکر شده اند.


ارزیابی آنلاین رایگان خود را انجام دهید تا ببینید آیا شغل شما لیست شده است یا خیر.

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید