شهریه و هزینه زندگی دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه های یونان

یونان با توجه به شهریه و همچنین هزینه های زندگی یکی از ارزان ترین کشورها در اروپا شناخته می شود. دانشگاه های یونان به سود دانشجویان اتحادیه اروپا ، به صورت رایگان و بدون شهریه فعالیت می کنند. به طور متوسط ، دانشجویان بین المللی دانشگاه های یونان می توانند انتظار داشته باشند برای اکثر

ادامه مطلب »