امتیازات مهاجرت خود را به رایگان محاسبه کنید:  ویزای مهاجرتی نیرو متخصص برای مهاجرت به کانادا
  مزایای این ویزا و ورود به این سیستم

  یک روند دو مرحله ای در درخواست برای مهاجرت ماهر به کانادا وجود دارد.

  در ابتدا شما باید در لیست شغلهای مورد نیاز کانادا NOC باشید.
  کانادا به افرادی مثل شما نیاز دارد، افرادی که مهارت دارند. آنچه دولت کانادا انجام داده است ارائه فهرستی از مشاغل و مهارتهای مورد نیاز است ، برای درخواست مهاجرت از طریق skilled worker باید در این فهرست حضور داشته باشید. اجازه دهید ما این را برای شما آسان کنیم، تماس تلفنی و یا ارزیابی رایگان ما را پر کنید و ببنید که آیا شما در این لیست هستید یا نه.

  در مرحله دوم شما نیاز به امتیاز کافی در ارزیابی امتیازات دارید، این امتیازها براساس موارد زیر محاسبه می شود: سن شما، تجربه کاری، تجارت یا اشغال و توانایی زبان انگلیسی شما. شما می توانید امتیاز دیگر را در صورتی که دارای بستگان نزدیک در کانادا هستید، سابقه تحصیلی در کانادا یا در کانادا سابقه کار دارید یا اگر همسرتان در کانادا تحصیل کرده یا کار کرده باشد نمره های دیگر را بدست آورید.

  سپس یک درخواست برای ارزیابی مدارک تحصیلی شما ارائه خواهیم داد.
  ارزیابی مدارک تحصیلی شما براساس دوره تحصیلات متوسطه شما و یا پس از دوره متوسطه است. پس از ارزیابی مهارت های شما، ما سپس به مرحله بعدی حرکت خواهیم کرد.
  پس از اینکه مشخص کردیم که شما برای مهاجرت واجد شرایط هستید، باید درخواست نهایی خود را ارائه دهید.
  تحت قوانین و مقررات مهاجرت به کانادا وقتی جواب ارزیابی مدارک آمد ،درخواست نهایی پس از ارسال مدارک باقی مانده به CIC (مرکز مهاجرت و شهروندی کانادا) ارسال می شود. نتیجه درخواست شما حدود ۹ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید. نگران نباشید، ما در طول کل روند کاری شما را در جریان مراحل کار قرار می دهیم .

  دو نوع مختلف ویزای مهاجرتی نیروی متخصص ماهر وجود دارد که می توانید برای آنها اقدام کنید.

  برنامه های مهاجرتی نیروی متخصص و کارگر ماهر فدرال

  • برنامه نیروی متخصص و کارگران ماهر کبک
  • برنامه نیروی متخصص و کارگران ماهر فدرال