ویزای مهاجرتی نیرو متخصص برای مهاجرت به کانادا

امتیازات مهاجرت خود را به رایگان محاسبه کنید:

شروع ارزیابی رایگان

مزایای این ویزا و ورود به این سیستم

یک روند دو مرحله ای در درخواست برای مهاجرت نیروی کار ماهر به کانادا وجود دارد.

کانادا به افرادی مثل شما نیاز دارد، افرادی که مهارت دارند. آنچه دولت کانادا انجام داده است ارائه فهرستی از مشاغل و مهارتهای مورد نیاز است ، برای درخواست مهاجرت از طریق skilled worker باید حرفه و مهارت شما در این فهرست حضور داشته باشد. اجازه دهید ما این را برای شما آسان کنیم، تماس تلفنی و یا ارزیابی رایگان ما را پر کنید و ببنید که آیا مهارت شما در این لیست است یا خیر.

در مرحله دوم شما نیاز به کسب امتیاز کافی در ارزیابی را دارید، این امتیازها براساس موارد زیر محاسبه می شود: سن شما، تجربه کاری، تجارت یا اشتغال و توانایی زبان انگلیسی شما. شما در صورتی که دارای بستگان نزدیک در کانادا هستید، سابقه تحصیلی در کانادا یا در کانادا سابقه کار دارید یا اگر همسرتان در کانادا تحصیل کرده یا کار کرده باشد نمره های دیگری را بدست آورید.

سپس یک درخواست برای ارزیابی مدارک تحصیلی شما ارائه خواهیم داد.
ارزیابی مدارک تحصیلی شما براساس دوره تحصیلات متوسطه شما و یا پس از دوره متوسطه است. پس از ارزیابی مهارت های شما، به مرحله بعدی حرکت خواهیم کرد.
پس از اینکه مشخص کردیم که شما برای مهاجرت واجد شرایط هستید، باید درخواست نهایی خود را ارائه دهید.
تحت قوانین و مقررات مهاجرت به کانادا وقتی جواب ارزیابی مدارک آمد ،درخواست نهایی پس از ارسال مدارک باقی مانده به CIC (مرکز مهاجرت و شهروندی کانادا) ارسال می شود. نتیجه درخواست شما حدود ۹ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید. نگران نباشید، ما در طول کل روند کاری شما را در جریان مراحل کار قرار می دهیم .

دو نوع مختلف ویزای مهاجرتی نیروی متخصص ماهر وجود دارد که می توانید برای آنها اقدام کنید.

برنامه های مهاجرتی نیروی متخصص و کارگر ماهر فدرال

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید