ویزای کارگران ماهر کبک – کانادا

امتیازات مهاجرت خود را به رایگان محاسبه کنید:

شروع ارزیابی رایگان

ویزای کارگران ماهر کبک
مزایای ویزای کارگران ماهر کبک

هنگامی که ویزای شما تایید شده است:

شما ملزم هستید که مدت زمان مشخصی را در کبک زندگی کنید.

چیزی که لازم است؟

امتحان IELTS (سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی) برای تمامی برنامه های مهاجرت نیروی متخصص لازم است.ما با ارزیابی شرایط شما میزان نمره ای را که شما برای مهاجرت نیاز دارید تا به نمره کافی در مرحله ارزیابی مهاجرتی دست پیدا کنید تعیین می کنیم.

​***The TEF exam (Test du Evaluation du Francais) or
***The TEFaq exam (Test Du Evaluation du Francais pour le Quebec)

با کمک تیم متخصص ما به شما خواهد گفت که به کدام اسناد نیاز دارید و کدامیک از امتحان‌های زبان را باید انجام دهید تا درخواست خود را تکمیل کنید.

ارزیابی آنلاین رایگان خود را انجام دهید تا ببینید آیا واجد شرایط برای ویزای نیروی متخصص و کارگران ماهر کبک هستید.

امتیاز دهید
نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید