برنامه های استانی کانادا

امتیازات مهاجرت خود را به رایگان محاسبه کنید:

شروع ارزیابی رایگان

برنامه های استانی کانادا
برنامه های استانی کانادا به ویژه برای کارآفرینان واجد شرایط و آماده برای سرمایه گذاری در یک استان خاص کانادا از طریق فرایند مهاجرت سریع طراحی شده است. هدف اصلی این برنامه، تشویق رشد اقتصادی و ایجاد شغل با توجه به نیازهای اقتصادی استان است. استان های زیر در حال حاضر برنامه های سرمایه گذاری را پذیرفته اند: مانیتوبا، ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا، نیوبرانزویک، کبک، یوکان، سرزمین های شمال غربی و جزیره پرنس ادوارد.

مزایای برنامه های استانی کانادا

لازمه انجام این کار چیست؟


ارزیابی آنلاین رایگان خود را انجام دهید تا ببینید آیا واجد شرایط برای ویزای همسر یا خانواده کانادا هستید.

نیاز به کمک دارید؟ پیام دهید